شناسه : 139530983

بازدید فاضلی فرماندار خاتم از پروژه کمربندی در حال ساخت دهستان چاهک


بازدید فاضلی به همراه سرهنگ کشوری فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خاتم از پروژه ساخت کمربندی چاهک ضمن صحبت بااهالی این روستا درجریان روندپیشرفت کار باخبر شدند.


آدرس کوتاه :