شناسه : 153485525

بازدید فاضلی فرماندارشهرستان خاتم از روستاهای بخش مرکزی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری :در پی بارندگی های شدید فاضلی فرماندارشهرستان خاتم بهمراه بخشدار بخش مرکزی از مسیل های روستای بختیاری، قناتو،ولی عصر، باغ معدن در خصوص آماده سازی تمهیدات لازم برای مقابله با خطرهای احتمالی بازدید نمود.


آدرس کوتاه :