شناسه : 158020126

بازدید فاضلی فرماندارشهرستان خاتم از جاده روستایی دهستان ایثار


فرجام فاضلی به اتفاق بخشدار مروست از از عملیات ساخت جاده روستایی گرمه علیا در دهستان ایثار بازدید نمودند. گفتنی است:اعتبار هزینه شده در این پروژه از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری در حال اجرا میباشد


آدرس کوتاه :