شناسه : 158057070

بازدید فاضلی فرمانداراز بنیاد خیریه نورآوران سلامت در خاتم


فرجام فاضلی به اتفاق میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار از بنیاد خیریه نورآوران سلامت مستقر در شهرستان خاتم بازدید و از نزدیک با پزشکان و دستیاران بحث و گفتگو نمود.و از نحوه ارائه خدمت رسانی به مردم مطلع گردید.






آدرس کوتاه :