شناسه : 159274992

بازدید طالبی استاندار از پروژه در حال احداث کارخانه کاشی باران


طالبی استاندار محترم در پایان سفر یک روزه خود به شهرستان خاتم به اتفاق میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم از پروژه در حال احداث کارخانه کاشی باران بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفت.


آدرس کوتاه :