شناسه : 158882852

بازدید صادقیان معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار از پروژهای حوزه راه و حمل ونقل جاده ای


صادقیان معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار به اتفاق هیات همراه و با حضور میربهبودی سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم از پروژه های حوزه راه و حمل و نقل جاده ای در (بخش مروست) شهرستان خاتم بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: در این بازدید صادقیان به اتفاق جواد میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم از پروژه های در دست اجرا  1-3 کیلومتر آسفالت پروژه نیمه تمام بهسازی کمربندی مروست2- ممیدان ورودی مروست3- تجهیز کارگاه (شرکت ناورود) پروژه دوبانده شدن هرات_هرابرجان بازدید نمود.


آدرس کوتاه :