بازدید صادقیان معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار از پروژهای حوزه راه و حمل ونقل جاده ای

بازدید صادقیان معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار از پروژهای حوزه راه و حمل ونقل جاده ایبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: در این بازدید صادقیان به اتفاق جواد میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم از پروژه های در دست اجرا  1-3 کیلومتر آسفالت پروژه نیمه تمام بهسازی کمربندی مروست2- ممیدان ورودی مروست3- تجهیز کارگاه (شرکت ناورود) پروژه دوبانده شدن هرات_هرابرجان بازدید نمود.