شناسه : 147355264

بازدید صادقیان معاون عمرانی استاندار از پروژه ساخت کمربندی جنوب شرق هرات


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، صادقیان معاون عمرانی استاندار بهمراه فاضلی فرماندار،معاون عمرانی فرماندار و سایر مسئولین از روند اجرای ساخت پروژه کمربندی جنوب شرق هرات بازدیدنمودند.


در این بازدید پیمانکار پروژه توضیحی در مورد ادامه ساخت پروژه وهمچنین مشکلات موجود مطرح نمودند . ودرادامه صادقیان دستور ویژه جهت برطرف نمودن مشکلات به دستگاه‌های مربوطه دادند.
آدرس کوتاه :