شناسه : 158836459

بازدید سرپرست فرمانداری خاتم به اتفاق جمعی از مسئولین مربوطه جهت بررسی مشکلات آب روستاهای بخش مرکزی


میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم، به اتفاق بخشدار مرکزی، رئیس اداره آب وفاضلاب وناظر وپیمانکار تعمیر ونگهداری شبکه آب روستایی شهرستان جهت بررسی وضعیت افت فشار آب شرب وبهداشتی روستاهای شهریاری علیا، اسلام آباد چاه منج، چاه ابوالفضل وهمچنین بازدید ازاجرای پروژه خط انتقال آب روستای چالمه ازتوابع بخش مرکزی خاتم بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:
دراین بازدید میربهبودی با اشاره به اینکه  فرسودگی وشکستگی قسمتی ازمسیر خط انتقال آب وهمچنین کاهش سطح  آب چاههای شرب از دلایل افت فشار وبعضا قطعی آب این روستاها می باشد تاکید نمود پیمانکار موظف است درتعمیر ومرمت هرگونه شکستگی بدون هیچ گونه وقفه سریعا اقدام وبرای تامین کسری آب مصرفی مردم، هردو چاه آب شرب روستاهای بختیاری وشهریاری همزمان در مدار قرارگیردوهمچنین درصورت نیاز از ظرفیت آب رسانی سیار به مخزن آب استفاده تا از طریق شرکت آب وفاضلاب استان بررسی لازم درخصوص کف شکنی یا جابه‌جایی چاهها صورت گیرد.
ایشان همچنین درارتباط با کلرزنی مخازن آب ووضعیت بهداشتی آب این روستاها تذکر دادند وخواستار توجه بیشتری به مسائل آب شرب وبهداشتی مردم روستا شدند.
آدرس کوتاه :