شناسه : 158836374

بازدید سرپرست فرمانداری خاتم از پروژه احداث ایست بازرسی خاتم النبیاء


جواد میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم به اتفاق جانشین فرمانده انتظامی شهرستان جهت بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه احداث ایست بازرسی خاتم الانبیاء بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم :دراین بازدید میربهبودی بااشاره به اینکه این پروژه از پروژه های حساس ومهم شهرستان است تاکید نمود باتوجه به میزان اعتبار تخصیص یافته درسال98 پیگیری لازم درجهت جذب و پیشرفت فیزیکی بهتر این پروژه صورت گیرد.


آدرس کوتاه :