بازدید سرپرست فرمانداری خاتم از پروژه احداث ایست بازرسی خاتم النبیاء

بازدید سرپرست فرمانداری خاتم از پروژه احداث ایست بازرسی خاتم النبیاءبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم :دراین بازدید میربهبودی بااشاره به اینکه این پروژه از پروژه های حساس ومهم شهرستان است تاکید نمود باتوجه به میزان اعتبار تخصیص یافته درسال98 پیگیری لازم درجهت جذب و پیشرفت فیزیکی بهتر این پروژه صورت گیرد.