بازدید سرپرست فرمانداری خاتم از شرکت تعاونی کشاورزی پارسیان مروست

بازدید سرپرست فرمانداری خاتم از شرکت تعاونی کشاورزی پارسیان مروستبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: میربهبودی در پایان بازدید خود بیان کرد طرح مجتمع کشت وصنعت شرکت پارسیان مروست شامل ۱۸هکتار گلخانه  تولید سبزی وصیفی در دوفاز 9 هکتاری که به صورت یکپارچه وکاملا مکانیزه اجرا خواهد شد وهمچنین پرورش ماهی، پرورش دام سبک و فرآوری انگور نیز از طرح ها وپیشنهادات  این مجتمع در آینده می باشد.

وی  بیان کرد: بی شک این گلخانه یکی از بزرگترین وبهترین گلخانه در سطح استان وبلکه  کشورخواهد بود.
گفتنی است: از مبلغ 180 میلیارد ریال تسهیلات مصوب مبلغ 60 میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق  توسعه ملی  از طریق بانک توسعه تعاون پرداخت شده است و درفاز اول طرح گلخانه زمینه اشتغالزایی حدود90 نفر فراهم می گردد.