شناسه : 158954752

بازدید سرپرست فرمانداری از دو واحد تولیدی نیمه تمام درناحیه صنعتی هرات


میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم طی بازدیدی از دو واحد تولیدی نیمه تمام درناحیه صنعتی هرات ١- واحدفراوری وبسته بندی خشکبار ٢-واحد تولید ورق کرکره وکانکس این واحدها به دلیل عدم پرداخت بخشی از تسهیلات مصوب درسال گذشته تکمیل نشدند که میربهبودی قول داد رایزنی لازم از طریق بانکهای عامل ودستگاههای اجرایی متولی درخصوص رفع مشکل تسهیلات به عمل آورد ودراولین فرصت تسهیلات موردنیاز این واحدها پرداخت گردد انجام شد.


آدرس کوتاه :