شناسه : 147352818

بازدید سرپرست بخشداری مرکزی از پروژه های در حال احداث


به گفتگوی روابط عمومی فرمانداری خاتم: تاج آبادی سرپرست بخشداریمرکزی به همراه مدیر عامل شرکت دهیاران ازپروژه های عمرانی در حال احداث روستاهای سطح بخش بازدید نمود ودر جریان میزان پیشرفت این پروژه ها که از محل اعتبارات دهیاران در حال اجرامی باشد قرار گرفت.


آدرس کوتاه :