شناسه : 1470352
به منظور بررسی کیفیت نان در نانوائی ها

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری خاتم از نانوایی های شهر هرات


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، سرپرست فرمانداری خاتم به همراه بخشدار مرکزی و کارشناس فرمانداری خاتم از نانوایی های شهر هرات به صورت سر زده بازدید کردند. " غلامرضا عطائی" ر این بازدید ضمن گفت‌و‌گو با مردم در زمینه کیفیت نان، از نانوایی‌ها خواست تا کیفیت را برای مردم افزایش دهند. وی همچنین اظهار داشت: نان نقش اساسی در سبد خانوار داشته و یکی از اولیه ‌ترین حقوق شهروندی مردم دسترسی و استفاده از نان مرغوب می باشد.  
به منظور بررسی کیفیت نان در نانوائی ها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، سرپرست فرمانداری خاتم به همراه بخشدار مرکزی و کارشناس فرمانداری خاتم از نانوایی های شهر هرات به صورت سر زده بازدید کردند.

" غلامرضا عطائی" ر این بازدید ضمن گفت‌و‌گو با مردم در زمینه کیفیت نان، از نانوایی‌ها خواست تا کیفیت را برای مردم افزایش دهند.

وی همچنین اظهار داشت: نان نقش اساسی در سبد خانوار داشته و یکی از اولیه ‌ترین حقوق شهروندی مردم دسترسی و استفاده از نان مرغوب می باشد.

 

آدرس کوتاه :