بازدید سرزده سرپرست فرمانداری خاتم از نانوایی های شهر هرات

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری خاتم از نانوایی های شهر هرات


به منظور بررسی کیفیت نان در نانوائی ها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، سرپرست فرمانداری خاتم به همراه بخشدار مرکزی و کارشناس فرمانداری خاتم از نانوایی های شهر هرات به صورت سر زده بازدید کردند.

" غلامرضا عطائی" ر این بازدید ضمن گفت‌و‌گو با مردم در زمینه کیفیت نان، از نانوایی‌ها خواست تا کیفیت را برای مردم افزایش دهند.

وی همچنین اظهار داشت: نان نقش اساسی در سبد خانوار داشته و یکی از اولیه ‌ترین حقوق شهروندی مردم دسترسی و استفاده از نان مرغوب می باشد.