شناسه : 158945243

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری خاتم از ادارات شهرستان


میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم طی بازدید خودازادارات آموزش وپرورش، راهداری وحمل ونقل جاده ای وامورمالیاتی شهرستان درخصوص نظارت بررعایت پروتکلهای بهداشتی، استفاده ازماسک درمحیط اداری ونحوه خدمات رسانی به مردم انجام شد.


آدرس کوتاه :