بازدید سرزده سرپرست فرمانداری خاتم از ادارات شهرستان؛

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری خاتم از ادارات شهرستان؛به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: دراین بازدید میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) وتبریک هفته دولت بااشاره به کارنامه درخشان دولت تدبیر وامید درشهرستان درهمه حوزه ها بویژه گازرسانی به مردم شهر وروستاها وآبادیهای شهرستان را از اقدامات شاخص دولت دانست وتاکید نمود بایستی مسئولین ادارات درهفته دولت که فرصت گرانبهایی برای معرفی خدمات دولت ودستاوردهای نظام درعرصه های گوناگون است رابه بیان عملکرد وخدمات ارزنده دولت  بپردازند و همچنان مردم داری وتکریم ارباب رجوع را سرلوحه کارخود قراردهند وپاسخگویی لازم را داشته باشند.