شناسه : 158984931

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری خاتم از ادارات بخش مروست


جواد میربهبودی سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم طی بازدید خود از ادارات جهاد کشاورزی،شبکه بهداشت و درمان و شهرداری مروست در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین راستای تکریم ارباب رجوع صورت گرفت.


آدرس کوتاه :