شناسه : 146135755

بازدید سرزده بخشدارمروست از اداره بهزیستی مروست


فلاحتی طی بازدیدی از بهزیستی مروست در خصوص پیگیری مسائل ومشکلات و تاکید به مددجویان تحت پوشش و دیگر خدمات بحث وگفتگو نمود.


آدرس کوتاه :