شناسه : 18222998

بازدید زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم از پروژه راهسازی جاده هرات - شهربابک


 زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم به اتفاق جوزمی، رئیس اداره راه و شهرسازی  از پروژه راهسازی جاده هرات - شهربابک بازدید نمود. لازم به توضیح است شرکت مکران، مجری این پروژه پس از چند ماه تعطیلی، از هفته گذشته و با تیم فنی جدید، فعال شده است.

 زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم به اتفاق جوزمی، رئیس اداره راه و شهرسازی از پروژه راهسازی جاده هرات - شهربابک بازدید نمود.
لازم به توضیح است شرکت مکران، مجری این پروژه پس از چند ماه تعطیلی، از هفته گذشته و با تیم فنی جدید، فعال شده است.


آدرس کوتاه :