شناسه : 158262347

بازدید دبیر ستاد انتخابات از محل شعب اخذ رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی


برزگری دبیر ستاد انتخابات و مسئول کمیته فاوا بهمراه اعضای هیات نظارت از محل شعب اخذ رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان خاتم بازدید نمود.


آدرس کوتاه :