شناسه : 156966432

بازدید بخشدار مرکزی از پروژ های عمرانی در حال اجرای بخش مرکزی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:رضا تاج آبادی بخشدارمرکزی به اتفاق مسئول فنی دهیاریها از تعدادی پروژه های در حال اجرای بخش مرکزی(ساماندهی و تکمیل میدان ساحه ، زیر سازی پیاده رو خیابان سیدالشهداء چاهک جهت فرش موزائیک ، نصب چمن مصنوعی روستای اسلام آباد چاه منج بازدید نمود.

 

 
آدرس کوتاه :