شناسه : 146135675

بازدید بخشدارمروست ازنمایشگاه دستاوردهای انقلاب وبسیج


به مناسبت هفته بسیج ،فلاحتی بخشدارمروست بهمراه سایرمسئولین ازنمایشگاه دستاوردهای انقلاب وبسیج دیدن نمود.


آدرس کوتاه :