شناسه : 146226164

بازدید از روند آسفالت وزیرسازی جاده کمربندی دهستان چاهک


نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بهمراه معاون سیاسی امنیتی فرماندار،بخشدار مرکزی و سایر مسئولین از روند آسفالت و زیر سازی جاده کمربندی دهستان چاهک بازدید نمودند.

 در این بازدید دانشور رئیس اداره راه وشهرسازی توضیحاتی در خصوص روند اجرایی پروژه پرداخت  وبیان داشت: این پروژه به طول 5/5 کیلومتر می باشد که حدود 2 کیلومتر آن آماده آسفالت و ما بقی درحال زیر سازی می باشد.

صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از مجموعه راه وشهرسازی؛ خواستار سرعت بخشیدن به این پروژه مذکور شد.


آدرس کوتاه :