شناسه : 31896768

بازدید از جاذبه های شهرستان خاتم به 42 هزار نفر رسید


زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم در گفتگوی تلفنی با برنامه رادیویی ترمه و ترنج گفت:  شهرستان خاتم به عنوان دروازه جنوب غربی استان همچنان آماده پذیرایی شایسته از مسافرین و مهمانان نوروزی است. وی خاتم را به عنوان قطب گردشگری طبیعی استان یزد مطرح و یادآور شد تا عصر دیروز تعداد ۳۳۱۱۶۱ نفر به این شهرستان وارد که از این تعداد، ۴۲۱۱۰ نفر از جاذبه های گردشگری بازدید کرده اند.

زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم در گفتگوی تلفنی با برنامه رادیویی ترمه و ترنج گفت: شهرستان خاتم به عنوان دروازه جنوب غربی استان همچنان آماده پذیرایی شایسته از مسافرین و مهمانان نوروزی است.
وی خاتم را به عنوان قطب گردشگری طبیعی استان یزد مطرح و یادآور شد تا عصر دیروز تعداد ۳۳۱۱۶۱ نفر به این شهرستان وارد که از این تعداد، ۴۲۱۱۰ نفر از جاذبه های گردشگری بازدید کرده اند.


آدرس کوتاه :