شناسه : 145447547

بازدیدوسرکشی سرپرست بخشداری ازروستاهای بخش مرکزی


طی بازدید وسرکشی سرپرست بخشداری از روستاهای بخش(بوروئیه خوانسار،قناتو،چالمه،اسلام آباد چاه منج،باغ معدن،شهریاری علیا) وازنزدیک بامشکلات روستاییان آشناشدند.

تاج آبادی سرپرست بخش : طی جلسه ای با دهیاران واعضای شورای هرروستا خاطرنشان کرد:باتوجه به پیش بینی های سازمان  هواشناسی مبنی بربارندگی هایی درفصل پائیزو زمستان از آنها خواست با بررسی پل ها،آب بند ها وسیل بندها اطراف روستاها را بررسی و درصورت نیاز هماهنگی لازم بابخشداری بعمل آورده تاازطریق مدیریت بحران شهرستان نسبت به رفع عیب های احتمالی اقدام نمایند


آدرس کوتاه :