شناسه : 159948861

بازدیدفرماندار خاتم به اتفاق مدیر کل دفتر امور روستایی ازخانواده های بی بضاعت محله شهدای هادی آباد هرات


میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق زارع مدیر کل دفتر امور روستایی ورئیس کمیته محرومیت زدایی ستاد کنگره ۴۰۰۰ شهید استان یزد ودیگر مسئولین از وضعیت معیشتی ومسکن محرومین وخانواده های بی بضاعت محله شهدای هادی آباد هرات بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:در این بازدید مشکلات خانواده ها مورد بررسی قرارگرفت.
مقرر شد بامحوریت فرماندار خاتم اقداماتی برای حل مشکلات با مشارکت  دستگاه های ذیربط واستفاده از ظرفیت خیرین  به عمل آید.

 


آدرس کوتاه :