بازدیدفرماندار خاتم به اتفاق مدیر کل دفتر امور روستایی ازخانواده های بی بضاعت محله شهدای هادی آباد هرات

بازدیدفرماندار خاتم به اتفاق مدیر کل دفتر امور روستایی ازخانواده های بی بضاعت محله شهدای هادی آباد هراتبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:در این بازدید مشکلات خانواده ها مورد بررسی قرارگرفت.
مقرر شد بامحوریت فرماندار خاتم اقداماتی برای حل مشکلات با مشارکت  دستگاه های ذیربط واستفاده از ظرفیت خیرین  به عمل آید.