شناسه : 141875238

بازدیدسر زده فرماندار خاتم از کتابخانه شهر هرات


بازدیده سرزده فرماندار خاتم به اتفاق میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرمانداراز کتابخانه عمومی ولی عصر(عج)شهر هرات

در این دیدار فاضلی  بهمراه میربهبودی ضمن دیدار از قسمت های مختلف کتابخانه درجریان مسائل ومشکلات آن مرکز قرار گرفتند وقول مساعد درزمینه تخصیص اعتبار در جهت توسعه فیزیکی ساختمان در زمین همجوار کتابخانه ولی عصر(عج) را داد.


آدرس کوتاه :