شناسه : 353102

بازديد معاون وزارت راه و ترابري از راههايي روستايي شهرستان


بنا به اعلام آقاي جوزمي مسئول اداره راه و ترابري شهرستان معاون محترم راههاي روستايي وزارت راه و ترابري در روز جمعه مورخ 22/8/88 ازراههايي روستايي شهرستان بازديد و قولهاي مساعدي را جهت زيرسازي و آسفالت راهها بخصوص آسفالت گردنه بره روز ، گردنه خوانسار و ... را داده است و موارد و مشكلات راههاي روستايي طي نامه اي از طرف اداره راه به ايشان تحويل و قول مساعد ايشان اخذ گرديد .

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم
آدرس کوتاه :