بازديد معاون سازمان محيط زيست كشور از جنگل باغ شادي چاهك

بازديد معاون سازمان محيط زيست كشور از جنگل باغ شادي چاهكدر حاشيه بازديد و طي جلسه اي فرماندار شهرستان خاتم خواستار توجه جدي تري و اختصاص اعتبار و نيروي كافي به محيط زيست شهرستان خاتم  به منظور ارتقاء كيفيت خدمات رساني در حوزه هاي زيست محيطي گرديد .

تكميل سه پاسگاه محيط باني بروئيه  ، هرات و باغ شادي، احداث يك پاسگاه محيط باني در منطقه حسن قرايي به منظور حفظ گونه ي نادر جبير ، تامين حداقل 12 نيروي متخصص و محيط بان ، ارتقاء منطقه حفاظت شده باغ شادي به پارك ملي و تغيير وضعيت  منطقه قره تپه از منطقه آزاد  به منطقه حفاظت شده به منظور حفظ پرنده نادر و در خطر انقراض هوبره ، توجه ويژه به حفظ گونه ي نادر زاغ بور و معرفي اين شهرستان به عنوان بهترين زيستگاه اين پرندگان نادر در جهان و تامين ماشين آلات تجهيزات آبرساني و حفاظتي از جمله درخواست هايي بود كه توسط فرماندار شهرستان خاتم در اين جلسه مطرح شد .

دكتر صدوق معاون سازمان محيط زيست كشور در اين جلسه طي سخنان كوتاهي گفت شهرستان خاتم از حيث پتانسيل هاي  زيست محيطي در كشور جايگاه ويژه اي دارد و با توجه به همين موضوع  سازمان نيز  توجه ويژه اي به ارتقاء سطح اين جايگاه دارد .

وي در پايان ضمن تشكر از توجه فرماندار شهرستان خاتم به مسائل زيست محيطي در زمينه ي برآورده  شدن در خواست هاي مطرح شده توسط فرماندار قول مساعدت  داد.

گفتني است جنگلهاي باغ شادي با بيش از 65 هزار هكتار مساحت و مناطق قره تپه ، و حسن قرايي ، پناهگاه حيات وحش بروئيه  هرات ، بهترين محيط زيست براي گونه هاي نادر جانوري نظير گوزن زرد ، هوبره ، زاغ بور ، قوچ ، كل ، جبير ، پازن ، و خرس قهوه اي  در كشور مي باشد