شناسه : 360930
بازديد فرماندار و هيات همراه از شعب اخذ راي شهر هرات

بازديد فرماندار و هيات همراه از شعب اخذ راي شهر هرات


       
بازديد فرماندار و هيات همراه از شعب اخذ راي شهر هرات

 

 

 

 

آدرس کوتاه :