بازديد فرماندار و بخشدار مركزي خاتم از منزل پدر شهيد علي نورالديني و عرض تسليت به مناسبت درگذشت والده اين شهيد بزرگوار

بازديد فرماندار و بخشدار مركزي خاتم از منزل پدر شهيد علي نورالديني و عرض تسليت به مناسبت درگذشت والده اين شهيد بزرگواردر ادامه فرماندار براي شفاي سيد اسماعيل نورالديني پدر شهيد نيز دعا نمودند .

گفتني است سيد اسماعيل نورالديني از كارمندان بازنشسته فرمانداري  ( استانداري يزد ) بوده كه پس از بازنشستگي نيز چند سال به عنوان مسئول اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان به صورت افتخاري خدمت نموده و از افراد بانفوذ و معتمد و از خانوادهاي محترم و اصيل مي باشد كه از اواخر ماه مبارك رمضان در اثر بيماري ناشناخته در بيمارستان بستري ودر حالت اغماء به سر مي برد .

 

                                                                                                                                                                                        روابط عمومي فرمانداري خاتم