شناسه : 345992

بازديد فرماندار و بخشدار مركزي از روستاي خوانسار و توابع


سيد ناصر امامي به اتفاق بخشدار مركزي در يك برنامه 4 ساعته از روستاهاي خوانسار ، نيستان ، بوروئيه و تيز آباد بازديد نمودند در اين برنامه فرماندار در ديدار با مردم روستاهاي مذكور مسائل و مشكلات آنها را بررسي و قول مساعدت دادند از طريق بخشدار و ادارات شهرستان پي گيري گردد .

vغلامرضا عطائي بخشدار مركزي نيز گزارشي از اقدامات انجام شده و در دست اقدام از جمله بهسازي روستاها تهيه طرح هادي و .. ارائه نمود .

امامي در بازديد از روستاي بوروئيه از كلاس نهضت سواد آموزي بازديد و خطاب به سواد آموزان تصريح كرد انسان بي سواد مانند انسان نابينا است و داشتن سواد خواندن و نوشتن براي همه لازم و ضروري است و بدون آن زندگي سخت و ناممكن خواهد بود لذا شما عزيزان بكوشيد از امكاناتي كه در اختيار داريد استفاده نموده و سواد را فرا گرفته و ادامه دهيد و از اين نعمت به خوبي استفاده نمائيد .

در ادامه بازديد از خانواده يكي از مددجويان تحت پوشش كميته امداد نيز بازديد و از روند خدمت رساني به اين خانواده و مسائل و مشكلات تحصيلي و ... فرزندان مطلع و قول دادند نسبت به تامين بخشي از هزينه تحصيلي فرزندان اين خانواده مساعدت نمايند . .

لازم به ذكر است در مسير برگشت از زير سازي جاده نيستان نيز بازديد گرديد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم

 

 

 

 

آدرس کوتاه :