شناسه : 337952

بازديد فرماندار شهرستان خاتم از مدرسه راهنمايي دخترانه توحيد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در هفته معلم فرماندار شهرستان خاتم از مدرسه دخترانه راهنمايي توحيد دهستان چاهك بازديد و ضمن بازديد از نمايشگاه صنايع دستي دانش آموزان و آثار هنري آنان با فرهنگيان و معلمان نيز ديدار و در گفتگويي از زحمات معلمين ، فرهنگيان و مربيان دهستان چاهك تقدير و تشكر نمود .     

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در هفته معلم فرماندار شهرستان خاتم از مدرسه دخترانه راهنمايي توحيد دهستان چاهك بازديد و ضمن بازديد از نمايشگاه صنايع دستي دانش آموزان و آثار هنري آنان با فرهنگيان و معلمان نيز ديدار و در گفتگويي از زحمات معلمين ، فرهنگيان و مربيان دهستان چاهك تقدير و تشكر نمود .   

آدرس کوتاه :