بازديد فرماندار شهرستان خاتم از مدرسه راهنمايي دخترانه توحيد

بازديد فرماندار شهرستان خاتم از مدرسه راهنمايي دخترانه توحيدبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در هفته معلم فرماندار شهرستان خاتم از مدرسه دخترانه راهنمايي توحيد دهستان چاهك بازديد و ضمن بازديد از نمايشگاه صنايع دستي دانش آموزان و آثار هنري آنان با فرهنگيان و معلمان نيز ديدار و در گفتگويي از زحمات معلمين ، فرهنگيان و مربيان دهستان چاهك تقدير و تشكر نمود .