بازديد فرماندار شهرستان خاتم از مخابرات شهرستان به مناسبت روز جهاني ارتباطات

بازديد فرماندار شهرستان خاتم از مخابرات شهرستان به مناسبت روز جهاني ارتباطاتسيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت روز جهاني ارتباطات طي بازديدي از اداره مخابرات شهرستان بازديد نموده و اين روز را به رئيس و پرسنل اين اداره تبريك گفت

وي در اين بازديد به نقش بي بديل ارتباطات و فناوري در دنياي امروز اشاره و آن را در مسير توسعه و حفظ آرمانها و ارزشهاي نظام مقدس اسلامي بسيار مهم ارزيابي كرد.