شناسه : 336732

بازديد فرماندار شهرستان خاتم از طرح پرورش وتكثير ماهي


به گزارش روابط عمومي فرمانداري محمد علي شاه حسيني فرماندار شهرستان خاتم از مجموعه استخر هاي پرورش وتكثير ماهي شهرستان خاتم واقع در دهستان ايثار بازديد نمود. دراين بازديد مديرعامل شركت تعاوني   بيان اين مطلب كه اين مجموعه تقريبا دراستان يزد تنها مجموعه اي است كه كار تكثير ماهي را نيز انجام مي دهد خواهان توجه وحمايت از مجموعه پرورش ماهي شد كه فرماندار شهرستان خاتم دراين خصوص قول هاي   مساعدي داد.    

به گزارش روابط عمومي فرمانداري محمد علي شاه حسيني فرماندار شهرستان خاتم از مجموعه استخر هاي پرورش وتكثير ماهي شهرستان خاتم واقع در دهستان ايثار بازديد نمود.

دراين بازديد مديرعامل شركت تعاوني  بيان اين مطلب كه اين مجموعه تقريبا دراستان يزد تنها مجموعه اي است كه كار تكثير ماهي را نيز انجام مي دهد خواهان توجه وحمايت از مجموعه پرورش ماهي شد كه فرماندار شهرستان خاتم دراين خصوص قول هاي  مساعدي داد.

 

 

آدرس کوتاه :