بازديد فرماندار شهرستان خاتم از ستاد اسكان مسافران نوروزي

بازديد فرماندار شهرستان خاتم از ستاد اسكان مسافران نوروزيبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم؛"محمد علي شاه حسيني" فرماندار خاتم  به صورت سرزده  از كمپينگ هاي ستاد تسهيلات نوروزي در هرات و مروست بازديد و از نزديك و ضعيت  خدمت رساني مسافران را  مورد بررسي قرار دادنددر اين بازديد شاه حسيني از همكاري تمامي ادارات بخصوص شهرداري ، نيروي انتظامي ، هلال احمر و آموزش وپرورش تقدير و تشكر كرد.