شناسه : 337212

بازديد فرماندار شهرستان خاتم از ستاد اسكان مسافران نوروزي


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم؛"محمد علي شاه حسيني" فرماندار خاتم   به صورت سرزده   از كمپينگ هاي ستاد تسهيلات نوروزي در هرات و مروست بازديد و از نزديك و ضعيت   خدمت رساني مسافران را   مورد بررسي قرار دادند در اين بازديد شاه حسيني از همكاري تمامي ادارات بخصوص شهرداري ، نيروي انتظامي ، هلال احمر و آموزش وپرورش تقدير و تشكر كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم؛"محمد علي شاه حسيني" فرماندار خاتم  به صورت سرزده  از كمپينگ هاي ستاد تسهيلات نوروزي در هرات و مروست بازديد و از نزديك و ضعيت  خدمت رساني مسافران را  مورد بررسي قرار دادنددر اين بازديد شاه حسيني از همكاري تمامي ادارات بخصوص شهرداري ، نيروي انتظامي ، هلال احمر و آموزش وپرورش تقدير و تشكر كرد.

آدرس کوتاه :