بازديد فرماندار شهرستان خاتم از روند اجراي پروژه هاي دردست اقدام شهرداري هرات

بازديد فرماندار شهرستان خاتم از روند اجراي پروژه هاي دردست اقدام شهرداري هراتبه گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم  "محمد علي شاه حسيني  فرماندار شهرستان خاتم به همراه غلامرضا عطايي بخشدار مركزي و  روح ا..افخمي شهردار هرات از روند اجراي پروژه هاي دردست اقدام شهرداري هرات ، جاده  كمر بندي  ، جايگاه سي ان جي ومعابر سطح شهر بازديد كرد:تسريع دراجراي طرحهاي عمراني وخدماتي درراستاي تسهيل امور رفاهي شهروندان از جمله موضوعات مورد تاكيد فرماندار دراين بازيد بود