شناسه : 336352

بازديد فرماندار شهرستان خاتم از روند اجراي پروژه هاي دردست اقدام شهرداري هرات


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم   "محمد علي شاه حسيني   فرماندار شهرستان خاتم به همراه غلامرضا عطايي بخشدار مركزي و   روح ا..افخمي شهردار هرات از روند اجراي پروژه هاي دردست اقدام شهرداري هرات ، جاده   كمر بندي   ، جايگاه سي ان جي ومعابر سطح شهر بازديد كرد:تسريع دراجراي طرحهاي عمراني وخدماتي درراستاي تسهيل امور رفاهي شهروندان از جمله موضوعات مورد تاكيد فرماندار دراين بازيد بود

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم  "محمد علي شاه حسيني  فرماندار شهرستان خاتم به همراه غلامرضا عطايي بخشدار مركزي و  روح ا..افخمي شهردار هرات از روند اجراي پروژه هاي دردست اقدام شهرداري هرات ، جاده  كمر بندي  ، جايگاه سي ان جي ومعابر سطح شهر بازديد كرد:تسريع دراجراي طرحهاي عمراني وخدماتي درراستاي تسهيل امور رفاهي شهروندان از جمله موضوعات مورد تاكيد فرماندار دراين بازيد بود

آدرس کوتاه :