شناسه : 362700
بازديد فرماندار خاتم و هيئت همراه از خانواده شهداي شهر مروست و روستاهاي تركان و هرابرجان

بازديد فرماندار خاتم و هيئت همراه از خانواده شهداي شهر مروست و روستاهاي تركان و هرابرجان


در اين ديدار كه به اتفاق جمعي از مسئولي شهرستان و بخش مروست انجام شد آقاي سيد ناصر امامي فرماندارشهرستان ضمن اداي احترام به مقام شامخ شهيدان تصريح كرد انقلاب اسلامي از ثمره خون شهيداني است كه از 15 خرداد سال 42 با شهادت آغاز گرديد و در سال 57 به پيروزي رسيد و در ابتداي انقلاب دشمنان با تهاجم به مرزهاي جمهوري اسلامي درصدد اشغال كشورمان برآمدند كه با دلاوري و رشادت فرزندان انقلاب و اهداي جانشان اين نقشه شوم دشمنان را نقش برآب نموده و نگذاشتند حتي وجبي از خاك ايران اسلامي به اشغال بيگانگان درآيد و تربيت چنين فرزنداني توسط شما عزيزان بود كه با نثار جان خود درخت اسلام و انقلاب را آبياري نمودند و امروز شاهد تناور شدن درخت انقلاب هستيم و پيدايش اين انقلاب تمامي معادلات و برنامه ريزي هاي بلند مدت غربي ها و در راس آن آمريكا و انگليس را بر هم زده و افكار پليد آنها عليه خاورميانه و ايران را خنثي نمود. لذا شما عزيزان برگردن همه مسئولين انقلاب حق بزرگي داريد و ما هرگز نمي توانيم دين خود را نسبت به خانواده شهداء ادا نمائيم و بر خود لازم مي دانيم كه در خدمت شما عزيزان بوده و اميدوارم بتوانيم به عنوان فرزندي كوچك خدمتي در شان شهداء براي شما انجام دهيم . در پايان اين بازديدها مسائل و مشكلات خانواده هاي شاهد بررسي و فرماندار محترم قول مساعدت و پي گيري نمودند. لازم به ذكر است در اين بازديدها از خانواده شهيدان احمد فلاحتي ، كارگريان ، تاج فيروزه ، توانگر مروستي ، اميري ، رضا قلي شباني ، عبدالمجيد يزداني ، محمدي ، علي اكبر يزداني و عسكري پور بازديد بعمل آمد.                                                                                                                                                                                              اكبر شمسي                                                                                                                                                                                                روابط عمومي فرمانداري خاتم
بازديد فرماندار خاتم و هيئت همراه از خانواده شهداي شهر مروست و روستاهاي تركان و هرابرجان

در اين ديدار كه به اتفاق جمعي از مسئولي شهرستان و بخش مروست انجام شد آقاي سيد ناصر امامي فرماندارشهرستان ضمن اداي احترام به مقام شامخ شهيدان تصريح كرد انقلاب اسلامي از ثمره خون شهيداني است كه از 15 خرداد سال 42 با شهادت آغاز گرديد و در سال 57 به پيروزي رسيد و در ابتداي انقلاب دشمنان با تهاجم به مرزهاي جمهوري اسلامي درصدد اشغال كشورمان برآمدند كه با دلاوري و رشادت فرزندان انقلاب و اهداي جانشان اين نقشه شوم دشمنان را نقش برآب نموده و نگذاشتند حتي وجبي از خاك ايران اسلامي به اشغال بيگانگان درآيد و تربيت چنين فرزنداني توسط شما عزيزان بود كه با نثار جان خود درخت اسلام و انقلاب را آبياري نمودند و امروز شاهد تناور شدن درخت انقلاب هستيم و پيدايش اين انقلاب تمامي معادلات و برنامه ريزي هاي بلند مدت غربي ها و در راس آن آمريكا و انگليس را بر هم زده و افكار پليد آنها عليه خاورميانه و ايران را خنثي نمود. لذا شما عزيزان برگردن همه مسئولين انقلاب حق بزرگي داريد و ما هرگز نمي توانيم دين خود را نسبت به خانواده شهداء ادا نمائيم و بر خود لازم مي دانيم كه در خدمت شما عزيزان بوده و اميدوارم بتوانيم به عنوان فرزندي كوچك خدمتي در شان شهداء براي شما انجام دهيم .

در پايان اين بازديدها مسائل و مشكلات خانواده هاي شاهد بررسي و فرماندار محترم قول مساعدت و پي گيري نمودند.

لازم به ذكر است در اين بازديدها از خانواده شهيدان احمد فلاحتي ، كارگريان ، تاج فيروزه ، توانگر مروستي ، اميري ، رضا قلي شباني ، عبدالمجيد يزداني ، محمدي ، علي اكبر يزداني و عسكري پور بازديد بعمل آمد.  

 

                                                                                                                                                                                        اكبر شمسي

                                                                                                                                                                                               روابط عمومي فرمانداري خاتم
آدرس کوتاه :