بازديد فرماندار خاتم از پروژه هاي عمراني بخش مروست

بازديد فرماندار خاتم از پروژه هاي عمراني بخش مروست


بازديد فرماندار خاتم از پروژه هاي عمراني بخش مروست
سالن ورزشي مروست از جمله پروژه هاي سفر اول رياست جمهوري است كه تاكنون 95% پيشرفت فيزيكي داشته و انشاءا000 در هفته دولت سالجاري به بهره برداري مي رسد .
ضمنا" در اين بازديد فرماندار از شهرك صنعتي مروست نيز بازديد نموده و ضمن گفتگو با كارفرمايان و صاحبان صنايع از نزديك در جريان مسائل و مشكلات آنها قرار گرفته و ضمن بررسي و ارائه برنامه ها و پيشنهادها قول دادند كه در جريان رفع اين مشكلات پيگيري نموده و در جهت توسعه فاز 2 اين شهرك نيز برنامه ريزي لازم را معمول نمائيد .
در پايان اين بازديد فرماندار ضمن شركت در نماز جماعت ظهر و عصر در مسجد روستاي تركان با مردم آن روستا گفتگو و مسائل و مشكلات روستا را بررسي نموده ، و از درمانگاه اين روستا نيز بازديد و مقرر گرديد پيگيري لازم جهت خريد يكدستگاه آمبولانس و تجهيزات مورد نياز آن درمانگاه را معمول نمايد .
                                                                                             
                                                                                                                           اكبر شمسي
                                                                                                                                                             روابط عمومي فرمانداري خاتم