بازديد فرماندار خاتم از پروژه در حال احداث ساختمان اداري مجتمع فرهنگي امدادي هلال احمر خاتم

بازديد فرماندار خاتم از پروژه در حال احداث ساختمان اداري مجتمع فرهنگي امدادي هلال احمر خاتمبه مناسبت گرامي داشت روز ملي ايمني در بربر زلزله فرماندار خاتم از پروژه ساختمان اداري مجتمع فرهنگي امدادي هلال احمر خاتم بازديد كرد در اين بازديد سيد ناصر امامي تصريح نمود را ه اندازي جمعيت هلال احمر خاتم يكي از مطالبات مردم و دغدغه هاي اينجانب از زمان تصدي مسئوليتم به عنوان فرماندار خاتم بود كه خوشبختانه با پيگير يهاي به عمل آمده موفق به اخذ مجوز ساختمان مذكور با بر آورد 1600 ميليون ريال اعتبار شديم كه در حال حاضر اين ساختمان با زير بناي 275 متر مربع و داراي دو قسمت اداري – آموزشي و سالن اجتماعات در حال ساخت  مي باشد.

 وي افزود اعتبارات اين ساختمان از دو محل تملك دارايي هاي سرمايه اي استان و اعتبارات ملي جمعيت هلال احمر تامين گرديده كه مبلغ 500 ميليون ريال آن در سال جاري از طريق كميته برنامه ريزي شهرستان به اين امر تخصيص يافت .

ايشان ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه ساختمان اداري راحدود 50  درصد اعلام و خواستار اتمام پروژه دراوايل  سال آينده شدند.

 وي همچنين اعلام نمود شهرستان خاتم به لحاظ داشتن فاصله 240 كيلو متري تا مركز استان يزد از شهرستان هاي حادثه خيز استان بوده و بر روي گسل زلزله قرار دارد كه استقرار جمعيت هلال احمر و تامين تجهيزات و نيروي انساني لازم جهت مقابله با حوادث و كاهش اثرات بلاياي طبيعي و مواقع بحران و اضطراري ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد كه همايت مسئولان استاني و كشوري را بيش از پيش مي طلبد .

امامي در پايان از استاندار محترم مدير كل مديريت بحران و مدير عامل جمعيت هلال احمر استان به خاطر حسن نيت و توجه خاص به اين شهرستان محروم تشكر  و همچنين از آقاي ميربهبودي سرپرست جمعيت هلال احمر خاتم كه پيگيري مسائل و امورات شعبه خاتم را مي نمايند تشكر و قدر داني نمودند