شناسه : 336982

بازديد فرماندار خاتم از واحد توليد سبدهاي پلاستيكي در مروست


سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان به اتفاق بخشدار مروست از واحد توليد سبدهاي پلاستيكي مروست بازديد نمودنددر اين بازديد فرماندار از نزديك در جريان كار اين واحد قرار گرفته و تصريح كرد شهرستان خاتم از استعداد هاي بالقوه اي بخصوص در زمينه هاي كشاورزي برخوردار است با ايجاد صنايع جانبي كشاورزي جوانان زيادي مي توانند در اين واحد ها مشغول شوند و همانطور كه مي بينيد كارخانه اي كه امروز مورد بازديد قرار گرفت زمينه اشتغال ده نفر را فراهم نموده است لذا بايد در جهت حمايت و توسعه اين واحدها تلاش و حمايت خود را به كار گيريم . لازم به ذكر است واحد مذكور انواع سبدهاي پلاستيكي در شكلها و اندازه هاي مختلف را توليد مي كند و جهت توسعه آن با كمبود منابع مالي مواجه است كه فرماندار قول دادند از طريق تسهيلات بنگاههاي زود بازده اقتصادي حداكثر مساعدت لازم را معمول نمايند. روابط عمومي فرمانداري خاتم

سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان به اتفاق بخشدار مروست از واحد توليد سبدهاي پلاستيكي مروست بازديد نمودنددر اين بازديد فرماندار از نزديك در جريان كار اين واحد قرار گرفته و تصريح كرد شهرستان خاتم از استعداد هاي بالقوه اي بخصوص در زمينه هاي كشاورزي برخوردار است با ايجاد صنايع جانبي كشاورزي جوانان زيادي مي توانند در اين واحد ها مشغول شوند و همانطور كه مي بينيد كارخانه اي كه امروز مورد بازديد قرار گرفت زمينه اشتغال ده نفر را فراهم نموده است لذا بايد در جهت حمايت و توسعه اين واحدها تلاش و حمايت خود را به كار گيريم .

لازم به ذكر است واحد مذكور انواع سبدهاي پلاستيكي در شكلها و اندازه هاي مختلف را توليد مي كند و جهت توسعه آن با كمبود منابع مالي مواجه است كه فرماندار قول دادند از طريق تسهيلات بنگاههاي زود بازده اقتصادي حداكثر مساعدت لازم را معمول نمايند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم

آدرس کوتاه :