بازديد فرماندار خاتم از مزارع وباغات خسارت ديده براثر سرمازدگي اخير در سطح شهرستان

بازديد فرماندار خاتم از مزارع وباغات خسارت ديده براثر سرمازدگي اخير در سطح شهرستانبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ؛ "محمد علي شاه حسيني "فرماندار به همراه عزيزيان مدير جهاد كشاورزي از مزارع و باغات خسارت ديده بر اثر سرمازدگي  اخير بازديد كرد.

شاه حسيني با حضور در مركز جهاد كشاورزي چاهك ضمن ديدار با كشاورزان در خصوص خسارت سرمازدگي توضيحاتي با آنان ارائه نمودند.

 ايشان به اتفاق جمعي از كشاورزان خسارت ديده از مزارع گندم و باغات بادام ، زرد آلو ، انار در منطقه چاهك وشهرياري بازديد كردند

شاه حسيني از مسئولين جهاد كشاورزي شهرستان خواست كه پيگيري هاي لازم در ارتباط با پرداخت خسارت كشاورزاني كه محصولات خود را بيمه نمودند از طريق صندوق بيمه كشاورزي بعمل آورند.

و همچنين كشاورزاني كه به دليل عدم توان مالي قادر به بيمه نمودن محصولات نبوده اند نيز پيگير يهاي لازم  از طريق سازمان جهاد كشاورزي ، دفتر مديريت بحران استان بعمل آيد وي از كشاورزان درخواست نمود جهت جلوگيري از خسارت به محصولات در سنوات آتي اقدامات لازم انديشيده شود .

 گفتني است با هماهنگي هاي قبلي فرمانداري واحد مركز خبر صدا وسيما استان  از مزارع و باغات خسارت ديده هرات، چاهك وشهرياري بازديد و مصاحبه اي با  فرماندار ، مدير جهاد كشاورزي و كشاورزان انجام و در خصوص اثرات خسارات وارده گزارش مستند تهيه گرديد .

 فرماندار شهرستان خاتم  همچنين در جمع كشاورزان دهستان چاهك تصريح كرد:برآورد خسارت ريالي در سطح شهرستان انجام وبه مديريت بحران استان اعلام گرديده وطي مذاكرات وتماسهاي تلفني با مدير كل مديريت بحران استان تاكيد برپرداخت خسارت از هر طريق ممكن صورت گرفته واين پيگيري همچنان ادامه خواهد داشت.

وي درپايان اظهار اميدواري كرد: كه انشاالله به زودي شاهد پرداخت خسارت وتخصيص اعتبار لازم دراين خصوص باشيم.