بازديد فرماندار خاتم از شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان

بازديد فرماندار خاتم از شبكه بهداشت و درمان اين شهرستانامامي در پايان بازديد ضمن تقدير از مسئول و كليه پرسنل اين اداره تصريح كرد حفظ سلامتي و پيشگيري از بيماريها از جمله وظايف شبكه بهداشت و درمان مي باشد و جامعه سالم و با نشاط جامعه اي است كه افراد آن سالم و از روحيه خوبي برخوردارباشند و الحمدا... شهرستان خاتم به پاس زحمت و تلاش شبانه روزي شما عزيزان داراي افرادي سالم ، بانشاط و سختكوش مي باشد .

وي در ادامه به مشكلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان اشاره و افزود طي دوسال اخير اقدامات خوبي در تجهيز بيمارستان آيت ا... خاتمي هرات و مركز درماني عليم مروستي انجام شده از جمله راه اندازي اورژانس بيمارستان آيت ا... خاتمي ، بخش ICU ، زنان و زايمان ، قلب و ... انجام شده و مشكل موجود را كمبود پزشك متخصص دانسته كه با پيگيري هاي انجام شده قبلي پزشكان متخصص داخلي و اطفال در بيمارستان مستقر و در طول هفته در خدمت مردم مي باشند و اميدواريم با قولهاي داده شده تا چند روز آينده متخصص زنان و زايمان و بيهوشي نيز به طور تمام وقت در بيمارستان مستقر و متخصص جراحي نيز حداقل هفته اي دو روز در اين بيمارستان حضور يابد.

روابط عمومي فرمانداري خاتم