شناسه : 344922

بازديد فرماندار خاتم از اولين نانوائي آزاد پز شهر هرات


سيد ناصر امامي فرماندار خاتم ازاولين نانوايي آزادپز واقع در خيابان شهيد يزداني شهر هرات بازديد وخطاب به متصدي اين نانوايي تصريح كرد ارتقا ء كيفيت موضوعي است كه مي بايست در نانوايي هاي آزاد پز به آن توجه ويژه اي شده تا نظر مشتريان را به خود جلب نمايد .

 وي در ادامه افزود دولت هر ساله مبلغ زيادي را به عنوان يارانه آرد پرداخت مي نمايد كه اين موضوع باعث حيف وميل شدن اين كالاي ارزشمند مي شود كه انشاا... با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها از اصراف وضايعات نان جلوگيري شده و سطح كيفيت نان ارتقاء خواهد يافت .

فرماندار در پايان به راه اندازي چند واحد نانوايي آزاد پز در شهرستان اشاره واظهار داشت تاكنون بيش از 8 نفر متقاضي راه اندازي نانوايي آزاد در شهرستان مي باشند كه مجوز راه اندازي صادر وجهت اخذپروانه كسب به مجامع امور صنفي معرفي شده اند ودر صورت راه اندازي اين واحدها كيفيت نان شهرستان به مراتب افزايش يافته و از شلوغي صفوف نانوائي ها كاسته خواهد شد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم

گزارش تصويري بازديد فرماندار از نانوايي آزادپزي هادي آباد

 

 

آدرس کوتاه :