شناسه : 336942

بازديد فرماندار از پروژه استخر ورزشي در شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "محمد علي شاه حسيني" صبح امروز در جريان اجرا و تكميل پروژه استخر سرپوشيده   ورزشي قرار گرفت و در خصوص افتتاح اين پروژه بزرگ تصميم گيري شد.   براساس اين گزارش فرماندار خاتم درحاشيه اين بازديد اظهار اميدواري كرد: با همت و تلاش متوليان امر درروزهاي آينده انشا الله استخر سرپوشيده شنا به بهره برداري خواهد رسيد. گفتني است: استخر سرپوشيده شنا با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و100ميليون تومان از سال 1386شروع و بيش از   98درصد عمليات اجرائي آن به اتمام رسيده است  

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "محمد علي شاه حسيني" صبح امروز در جريان اجرا و تكميل پروژه استخر سرپوشيده  ورزشي قرار گرفت و در خصوص افتتاح اين پروژه بزرگ تصميم گيري شد.

 براساس اين گزارش فرماندار خاتم درحاشيه اين بازديد اظهار اميدواري كرد: با همت و تلاش متوليان امر درروزهاي آينده انشا الله استخر سرپوشيده شنا به بهره برداري خواهد رسيد.

گفتني است: استخر سرپوشيده شنا با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و100ميليون تومان از سال 1386شروع و بيش از  98درصد عمليات اجرائي آن به اتمام رسيده است

 

آدرس کوتاه :