بازديد فرماندار از ستاد تبليغاتي نامزدهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهرستان خاتم

بازديد فرماندار از ستاد تبليغاتي نامزدهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهرستان خاتم به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي "محمد علي شاه حسيني" فرماندار خاتم صبح امروز ضمن بازديد از روند ستاد تبليغاتي نامزدها ي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي در سطح شهر هرات با مسئولين و اعضاي ستاد تبليغاتي نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي  گفتگو و از توجه اغلب ستاد انتخابات به قانون  تبليغات تقدير و تشكركرد