شناسه : 336932

بازديد فرماندار از ستاد تبليغاتي نامزدهاي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهرستان خاتم


  به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي "محمد علي شاه حسيني" فرماندار خاتم صبح امروز ضمن بازديد از روند ستاد تبليغاتي نامزدها ي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي در سطح شهر هرات با مسئولين و اعضاي ستاد تبليغاتي نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي   گفتگو و از توجه اغلب ستاد انتخابات به قانون   تبليغات تقدير و تشكركرد  

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي "محمد علي شاه حسيني" فرماندار خاتم صبح امروز ضمن بازديد از روند ستاد تبليغاتي نامزدها ي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي در سطح شهر هرات با مسئولين و اعضاي ستاد تبليغاتي نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي  گفتگو و از توجه اغلب ستاد انتخابات به قانون  تبليغات تقدير و تشكركرد

 

آدرس کوتاه :