شناسه : 348982
ملتي كه شهادت براي او سعادت است پيروز است امام خميني(ره)

بازديد فرماندار از خانواده شهداء- اين هفته شهيد نور علي اسماعيلي


سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در اين بازديد با اشاره به جمله حضرت امام خميني (ره) كه فرمودند خانواده شهداء چشم و چراغ اين ملت هستند تصريح كرد شما پدران ومادران شهداء الگوي صبر و پايداري و ايثار مي باشيد و با عمل خود و پرورش فرزنداني همانند شهيد اسماعيلي از دين اسلام كه بر گرفته از نهضت امام حسين (ع) مي باشد دفاع نموده و نقشه هاي شوم دشمنان را برعليه انقلاب اسلامي خنثي نموديد لذا ما مسئولين بايد قدر و منزلت شما عزيزان را دانسته وا از هيچ كوششي در خدمت به خانواده  شهداء دريغ نكنيم. امامي در دامه مسائل و مشكلات اين خانواده را بررسي و قول دادند با ادارات مربوطه مذاكره و نسبت به رفع اين مشكلات اقدام نمايند.  
ملتي كه شهادت براي او سعادت است پيروز است امام خميني(ره)

سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در اين بازديد با اشاره به جمله حضرت امام خميني (ره) كه فرمودند خانواده شهداء چشم و چراغ اين ملت هستند تصريح كرد شما پدران ومادران شهداء الگوي صبر و پايداري و ايثار مي باشيد و با عمل خود و پرورش فرزنداني همانند شهيد اسماعيلي از دين اسلام كه بر گرفته از نهضت امام حسين (ع) مي باشد دفاع نموده و نقشه هاي شوم دشمنان را برعليه انقلاب اسلامي خنثي نموديد لذا ما مسئولين بايد قدر و منزلت شما عزيزان را دانسته وا از هيچ كوششي در خدمت به خانواده  شهداء دريغ نكنيم.

امامي در دامه مسائل و مشكلات اين خانواده را بررسي و قول دادند با ادارات مربوطه مذاكره و نسبت به رفع اين مشكلات اقدام نمايند.

 

آدرس کوتاه :