به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم زاده رحماني، فرماندار خاتم  ضمن بازديد از اداره توزيع برق شهرستان با كاركنان اين اداره ديدار و در خصوص پايداري شبكه و نحوه تأمين برق واحدهاي صنعتي و گلخانه اي شهرستان با ايشان تبادل نظر كرد.

ابراهيمي، مدير توزيع برق خاتم نيز گزارشي از وضعيت شبكه توزيع برق شهرستان ، برنامه ها و اهداف آن اداره توضيحاتي ارائه داد.

وي به تهيه نقشه مانوري خطوط 20 كيلو ولت شهرستان اشاره و ياد آور شد كه اين كار در استان يزد تنها در شهرستان خاتم صورت گرفته و در زمان بروز حوادث مي تواند نقش مهمي در شناسايي و رفع عيوب شبكه ايفا كند.


۲۰۱۴۰۹۲۸_۰۹۳۲۳۲.jpg ۲۰۱۴۰۹۲۸_۰۹۳۲۱۱.jpg ۲۰۱۴۰۹۲۸_۰۹۲۸۳۴.jpg ۲۰۱۴۰۹۲۸_۰۹۰۴۳۱.jpg ۲۰۱۴۰۹۲۸_۰۹۰۲۳۰_2.jpg ۲۰۱۴۰۹۲۸_۰۹۰۲۰۴.jpg
بله