بازديد فرماندار ، مدير كل امور روستايي ، بخشدار مركزي و كارشناسان آن اداره از روستاهاي بخش مركزي شهرستان خاتم

بازديد فرماندار ، مدير كل امور روستايي ، بخشدار مركزي و كارشناسان آن اداره از روستاهاي بخش مركزي شهرستان خاتمدر بازديد يك روزه ، آقاي سيد ناصر امامي در جلسه دهياران خطاب به محمد حسين امامي مدير كل امور روستايي تصريح كرد روستاهاي شهرستان خاتم به لحاظ كشاورزي و دامداري روستاهاي مستعدي مي باشند اما در بخشهاي مذكور برنامه ريزي هاي لازم انجام نشده و كشاورزي به صورت سنتي مي باشد و متاسفانه طي چند سال اخير بدليل خشكسالي هاي پي در پي بسياري از روستاها با مشكل كم آبي مواجه گرديده اند كه مي طلبد در اين زمينه توجه ويژه اي شده و تدابير لازم انديشيده شود و بهترين راه مكانيزه نمودن كشاورزي و استفاده از شيوه هاي نوين آبياري مي باشد همچنين توسعه و بهسازي روستاها نيز بايد به آن توجه و اعتبارات لازم تخصيص داده شود تا انشاءا... روستائيان نيز احساس زندگي شهر نشيني را در خود حس نمايد .

لازم به ذكر استدر ابتداي اين برنامه برنامه كارشناسان به چند اكيپ تقسيم بندي شده و به اتفاق كارشناسان فرمانداري از دهستان فتح آباد و دهستان چاهك بازديد نموده و مسائل و مشكلات روستاها را بررسي نمودند .

آقاي امامي مدير كل امور روستايي به اتفاق فرماندار و بخشدار مركزي از روستاي چاهك بازديد و مسائل و مشكلات روستا را از نزديك بررسي نمودند همچنين در ادامه برنامه از محل پيشنهادي احداث كارگاه توليدي قطعات بتوني ، معدن شن و ماسه دهياري ها ، واحد پرورش گاو شيري دهياريها ، مجتمع دامپروري روستاي خوانسار ، جنگل باغ شادي و ايستگاه حفاظت محيط زيست و ساختمان آتش نشاني آن بازديد نموده و در بازگشت از روستاهاي قناتو و بختياري نيز بازديد نمودند و در پايان با اعضاي هيئت مديره شركت تعاوني دهياران نيز جلسه اي برگزار و مسائل و مشكلات شركت مذكور را بررسي نموده و قول مساعد داده شد كه نسبت به تجهيز آن اقدام شود .