شناسه : 347422
در اولين روز از اجراي مرحله اصلي قانون هدفمندسازي يارانه ها صورت گرفت

بازديد فرماندارخاتم از جايگاههاي سوخت شهرستان و قدرداني از مردم


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، در اين بازديد سيد ناصر امامي ميبدي به برگزاري جلسات و اطلاع رساني انجام شده با اقشار مختلف مردم اشاره و افزود الحمدا.. با اطلاع رساني انجام شده در خصوص لزوم اجراي اين طرح و همكاري مردم مومن و سختكوش اين منطقه خوشبختانه اوضاع اين شهرستان آرام و مردم از اجراي اين طرح استقبال خوبي دارند چرا كه به خوبي مي دانند اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها به نفع مناطق محروم و محرومين جامعه بوده و از توزيع ناعادلانه و بي رويه يارانه ها جلوگيري مي نمايد و انشاا.. . مردم در چند ماه آينده اثرات مفيد اين طرح را خواهند چشيد و همكاري اين عزيزان با دولت جاي تشكر و قدر داني دارد. لازم به ذكر است دراين بازديد فرماندار با چند نفر از كاميونداران و عاملين توزيع جايگاههاي مواد سوختي در رابطه با اجراي اين طرح صحبت و نسبت به موارد و مسائل عنوان شده  قول مساعدت دادند .  
در اولين روز از اجراي مرحله اصلي قانون هدفمندسازي يارانه ها صورت گرفت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، در اين بازديد سيد ناصر امامي ميبدي به برگزاري جلسات و اطلاع رساني انجام شده با اقشار مختلف مردم اشاره و افزود الحمدا.. با اطلاع رساني انجام شده در خصوص لزوم اجراي اين طرح و همكاري مردم مومن و سختكوش اين منطقه خوشبختانه اوضاع اين شهرستان آرام و مردم از اجراي اين طرح استقبال خوبي دارند چرا كه به خوبي مي دانند اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها به نفع مناطق محروم و محرومين جامعه بوده و از توزيع ناعادلانه و بي رويه يارانه ها جلوگيري مي نمايد و انشاا.. . مردم در چند ماه آينده اثرات مفيد اين طرح را خواهند چشيد و همكاري اين عزيزان با دولت جاي تشكر و قدر داني دارد.

لازم به ذكر است دراين بازديد فرماندار با چند نفر از كاميونداران و عاملين توزيع جايگاههاي مواد سوختي در رابطه با اجراي اين طرح صحبت و نسبت به موارد و مسائل عنوان شده  قول مساعدت دادند .

 

آدرس کوتاه :