شناسه : 361320
بازديد سرزده فرماندار از ادارات شهرستان خاتم

بازديد سرزده فرماندار از ادارات شهرستان خاتم


فرماندار خاتم به طور سرزده از ادارات تامين اجتماعي ،اداره راه و ترابري ،برق و كميته امداد امام خميني (ره) اين شهرستان بازديدكرد.
بازديد سرزده فرماندار از ادارات شهرستان خاتم
سيدناصر امامي در بازديد سرزده از اداره برق شهرستان خاتم كه با هدف آشنايي با فعاليت ها و پروژه هاي در دست اجرا و توصيه هاي لازم به منظور برنامه ريزي هرچه بيشتر درجهت كاهش مصرف برق درسال اصلاح الگوي مصرف انجام شد وي دراين بازديد تصريح كرد: بايد اصلاح الگوي مصرف و تاكيدات موجود در پيام نوروزي مقام معظم رهبري را از خود و اداره شروع كنيم. فرماندارخاتم همچنين از تلاش شبانه روزي پرسنل اداره برق در فراهم كردن تجهيزات مورد نياز درحوادث غير مترقبه و رفع خاموشيهاي پيش آمده اخير تقدير و تشكر كرد.سيد ناصر امامي همچنين در جريان بازديد سرزده از كميته امدادامام خميني (ره) هدف از حضور در اين نهاد را مشاهده فعاليت هاي امداد به شهرستان و نظارت بر روند و بررسي و پاسخگويي بيش از 7هزار  400نامه هاي مردمي مربوط به كميته امدادامام خميني (ره) درسفر دوم رياست محترم جمهوري عنوان كرد. و خواستار دقت و سرعت عمل ،حفاظت و صيانت از نامه ها و اسرار مردم و پاسخگويي و اقدام لازم درخصوص تك تك نامه ها توسط مسئولين كميته امدادشهرستان خاتم شد.
فرماندارخاتم همچنين سرزده از اداره راه و ترابري بازديد نمودند.دراين بازديدضمن تبريك سال نو به و تقدير و تشكر از پرسنل اداره راه درحوادث غير مترقبه اخير از وضعيت اعتبارات راهها،چگونگي اجراء پروژه ها آشنا شدند و با تاكيد بر نظارت بيشتر و دقيق تر توسط اداره راه وترابري خواستار تسريع درپروژ هاي راهسازي شدندامامي همچنين ازاداره تامين اجتماعي بازديد و از نزديك با فعاليت ها و اقدامات اين اداره آشنا شدند. فرماندار خاتم با شركت در جلسه تجليل از دانش آموزان برگزيده علمي و هنري  دبيرستان ام البنين ازاين افراد بدليل كسب افتخار براي شهرستان تقدير و تشكر كرد . فرماندار همچنین درخصوص سال الگوي مصرف سخنراني كردند.و در اين بازديد نشستي هم با مديران ومعلمان مدرسه داشتند و به بررسي مسائل ومشكلات آنها پرداختند.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم
آدرس کوتاه :